ტელეფონი :

(+995) 514 756688

მისამართი :

ბათუმი , ბარათაშვილის #12

ელ.ფოსტა :

info@diem.ge

გამოყენებული ტექნოლოგიები

• Laravel 8     • MySQL

• API             • SQL

• Vue.js         • Json

• Bootstrap    • CSS

• PHP            • HTML

„ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ შეიქმნა 2020 წლის 5 მარტს. ორგანიზაციის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ტურისტული ობიექტების მოვლა-შენახვა, ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება. მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისად სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნა - განახლება, მუნიციპალიტეტში არსებული კვებისა და განთავსების ობიექტების მიზნობრივი მხარდაჭერა, თავისუფალი საინფორმაციო სატრენინგო სივრცის შეთავაზება ტურიზმის სექტორით დაინტერესებული პირებისთვის.

დამკვეთი

Keda Tourism

შესრულების დრო

2021-04-05 - 2021-05-10

პროექტის ნახვა

www.kedatourism.ge

პროდუქტი

Web